گام دومی ها

بیانیه گام دوم چیست؟
در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ چه اتفاقی افتاد؟

این تاریخ در سرنوشت مردم ایران و بلکه جهان اسلام یک نقطه عطف خاص تلقی می شود ، چرا که در این تاریخ رهبر حکیم انقلاب دست به قلم شده و پس از روزها کار بر روی نقشه ی راهی پر نور ،بیانیه ای را صادر می کنند به نام بیانیه گام دوم انقلاب که دو روز بعد در تاریخ ۲۴ بهمن منتشر می شود. این بیانیه گذشته ی ما و بعد حال ِما و سپس نقشه راه آینده را برای مردم ایران ترسیم می کند،بیانیه ای که خطاب ویژه ای آن پس از ملت ایران با جوانان این مرز و بوم بوده و حکم جهادی برای حضور آنها در حوزه های مختلف است. خوانش بیانیه و سپس درک آن و پس از آن اقدام در جهت این مهم وظیفه ی همه ی ماست.

دانلود کتابچه بیانیه